Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Szanowne Druhny i Druhowie,
W imieniu Prezesa druha Marka Kowalskiego informuję, że Związek OSP RP realizuje projekt związany z budową sytemu ratowniczego na Ukrainie.
W związku z powyższym poszukujemy partnerów zainteresowanych współpracą z OSP i gminami z Ukrainy. Istnieje również możliwość przekazywania zbędnego sprzętu strażakom ukraińskim.
Wszystkich zainteresowanych tą formą współpracy prosimy o kontakt.
Z poważaniem
Tadeusz Szczepański
Dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Zachodniopomorskiego
© 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin