Zapowiedzi

 


BIEC BY POMÓC 2017

czytaj więcej


VIII Zawody Wędkarskie OSP. Czytaj więcej

 


 KURS PODSTAWOWY DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW - rozpoczęcie 15 września 2017r. Czytaj więcej!

PLAN ZAJĘĆ


 


Podział dotacji ksrg w 2017 r.

 


Aktualności

ZOP ZOSP RP Koszalin

 


 


 


Karty Ratownicze pojazdów


Regionalny System Ostrzegania


imedic.pl

BIP

Aktualności

VIII Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym
13 sierpnia 2017 r. nad jeziorem położonym w Parku pałacowym w Strzekęcinie odbyły się VIII Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego Strażaków w Wędkarstwie Spławikowym.
W zawodach udział wzięło 30 zawodników reprezentujących 11 Jednostek: Strzekęcino, Niedalino, Mierzym, Drzewiany, Porost, Sieciemin, Kłanino, Świeszyno, Sierakowo, Dobrzyca i KM PSP Koszalin. W zawodach w ciągu 4 godzin rywalizacji złowiono łącznie ponad 100 kg ryb.
 
I miejsce Puchar Bursztynowego Pałacu - Sławomir Żak OSP Niedalino - wynik  9755 pkt.
II miejsce Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie - Karol Lewkowicz OSP Strzekęcino - wynik 8260 pkt.
II miejsce Puchar Prezesa OSP Strzekęcino - Sobolewski Jan OSP Świeszyno - wynik 7530 pkt.
 
 
I Miejsce Drużynowo Puchar Prezesa OP ZOSP RP w Koszalinie - OSP Niedalino - wynik 19440 pkt.
II Miejsce Drużynowo Puchar Wójta Gminy Świeszyno - OSP Strzekęcino - wynik 14395 pkt.
III Miejsce Drużynowo Puchar Starosty Koszalińskiego - OSP Świeszyno - wynik 11310
 
Puchar OSP Strzekęcino za największą Rybę - Kościukiewicz Krystian OSP Świeszyno - Karaś 18 cm
 
Dalsze miejsca:
 
IV miejsce - Damian Krysztofiak OSP Niedalino - wynik 6025 pkt.
V miejsce - Dobrzyński Robert OSP Mierzym - wynik 5785 pkt.
VI miejsce - Kowalczyk Norbert OSP Strzekęcino - wynik 4985 pkt.
VII miejsce - Nowak Daniel OSP Strzekęcino - wynik 4760 pkt.
VIII miejsce - Ćwiklak Stanisław OSP Kłanino - wynik 4500 pkt.
IX miejsce - Kisiel Marcin PSP Koszalin - wynik 4225 pkt.
X miejsce - Kisiel Paweł OSP Niedalino - wynik 3660 pkt.
 
 
Organizatorzy dziękują Pani Adrianie Angelard Hotel bursztynowy Pałac w Strzekęcinie za udostępnienie łowiska oraz wszystkim fundatorom pucharów.
 

opracowanie i zdjęcia: KM PSP Koszalin/OSP Strzekęcino

 
VIII Zawody Wędkarskie OSP

 
KURS PODSTAWOWY NR 2 DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

Informuję, że zgodnie planem szkolenia dla OSP na 2017 r. w terminie od 15 września 2017 r. do 05 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzony Kurs Podstawowy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu koszalińskiego.

Ilość miejsc została ustalona z Komendantami Gminnymi oraz Naczelnikami poszczególnych OSP telefonicznie oraz droga e-mailową.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Posiadanie umundurowania koszarowego, ubrania bojowego, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu koniecznego do zajęć
    1. Wymagane dokumenty:
  • dokument potwierdzający ukończenie 18 lat (proszę nie przynosić ksero dokumentu tożsamości,  każdy kursant ma mieć ze sobą dowód osobisty na egzaminie),
  • skierowanie nowego typu od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy na druku (do pobrania na stronie internetowej KM PSP Koszalin - http://www.kmpsp.koszalin.pl)

 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września br. należy dostarczyć kompletne ww.  dokumenty.

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku niepełnej dokumentacji uczestników kursu lub nie spełnienia wymogów formalnych uczestnictwa, kandydat nie zostanie przyjęty na szkolenie. O szczegółach przyjęcia lub odrzucenia poinformujemy w dniu 06 września br. Jednocześnie proszę naczelników jednostek OSP i komendantów gminnych o przygotowanie dokumentacji dla rezerwowych kandydatów, którzy otrzymają szansę udziału w kursie po 06 września br. (rezerwowi kandydaci również muszą mieć ukończone min.80% e-leraningu) w momencie, gdy gmina nie wykorzysta przyznanej ilości miejsc lub kandydat zostanie odrzucony z uwagi na brak kompletnej dokumentacji.

Egzamin z części teoretycznej odbędzie się 15 września 2017r. o godz. 1600 w siedzibie KM PSP w Koszalinie a z części praktycznej przeprowadzony zostanie 05 listopada 2017 r. od godz. 1000.

Ponadto informuję druhów, że materiały do doskonalenia teoretycznego są udostępnione na platformie edukacyjnej www.platforma.wint.pl. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest założyć indywidualne konto na platformie e-learningowej na własne nazwisko (proszę nie używać pseudonimów), z kodem jednostki kierującej na kurs. Loginy oraz hasła dostępu dla poszczególnych jednostek OSP są w posiadaniu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie oraz w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KMPSP w Koszalinie. Przy pomocy materiałów umieszczonych na platformie każdy uczestnik musi zrealizować następujące tematy wraz z egzaminami:

Z części I – Ochrona ludności tematy:

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Z części II – Ratownictwo:

1. Szkolenie BHP

2. Szkolenie podstawowe cz.I

3. Szkolenie podstawowe cz.II

4. Ratownictwo techniczne

5. Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP

6. Wyposażenie OSP - przeznaczanie, obsługa, konserwacja

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu teoretycznego jest realizacja tematów w stopniu co najmniej 80% oraz zaliczenie egzaminu (testu) końcowego, który jest dostępny po zaliczeniu kursu z każdego z tematów również w stopniu co najmniej 80% do dnia 05 września 2017r.

  Kierownik kursu z poziomu administratora sprawdzi i zweryfikuje ilość logowań, czas przebywania na platformie oraz stopień realizacji i zaliczeń kursu. Po zweryfikowaniu stopnia realizacji i zaliczenia egzaminów zatwierdzi dopuszczenie do egzaminu teoretycznego dla poszczególnych uczestników, który odbędzie się w KM PSP Koszalin i obejmuje całość materiału kursu e-learningowego. 

Więcej informacji w w/w sprawie pod nr tel. (94)3455212, (94)3455213, (94)3455215.

 

PLAN ZJAZDÓW KURSU PODSTAWOWEGO

 

Postępowanie w Przypadku Pożarów…

Jak zwalczać powstały pożar    W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.  

Czytaj dalej ...

Postępowanie podczas wypadku…

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to: Zabezpiecz miejsce zdarzenia: "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku), w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych), wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej, przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję, jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Czytaj dalej ...

Bezpieczeństwo w Domu…

Bezpieczeństwo w mieszkaniach    Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.    Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj dalej ...

Porady na Zimę…

Śnieg na dachach        Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700 - 800 kg, a lodu ok. 900 kg. Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

Czytaj dalej ...

Czad Cichy Zabójca…

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem !!!OSTRZEGAMY !    Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.  

Czytaj dalej ...